Govering Body

Home / Govering Body


Govering Body


Sr No. Name Designation
1 Vishal Jaiswal President
2 Dyal Charan Seth Secretary
3 Manoj Tripathi Deputy secretary
4 Sunny Jaiswal Treasurer
5 Amit Singh Member
6 Ashok Kumar Gupta Member
7 Devendra Nath Singh Member
8 Ankit Gupta Member